Faaliyet Alanları

Start Up Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Kira Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

E-ticaret Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Tüketici Hukuku

İdare Hukuku