Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul sektörünün Türkiye’de hızla gelişmesiyle birlikte uyuşmazlıkların sayısı da aynı oranda artmaktadır. Gayrimenkul ve inşaat alanında karşılaşılan her türlü gayrimenkul projesinin geliştirilmesinden tamamlanmasına kadar tüm safhalarda hukuki danışmanlık, yüklenici sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi, gayrimenkul kiralardan doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi, arsa ve hasılat payı karşılığı inşaat, satış vaadi, mühendislik ve tedarik sözleşmelerinin hazırlanması, yönetim planının hazırlanması, ipotek tesis edilmesi, ipoteğin kaldırılması, ipoteğin paraya çevrilmesi işlemlerinin takibi, yabancıların mülk edinmesi işlemleri ve yapı ve denetim şirketlerine hukuki destek sağlanması gibi konularda profesyonel ve çözüm odaklı hizmet sunmaktayız.