İcra ve İflas Hukuku

Hukuk büromuz, her türlü kurum ve kuruluş ile özel ve tüzel kişilerin üçüncü kişiler nezdindeki doğmuş ve doğabilecek hak ve alacaklarının tahsili, kiraya verilen taşınmazların tahliyesi, borçların yapılandırılması ve risklerin azaltılması amacıyla alacakların teminata bağlanması ile yine icra ve iflas hukuku kapsamında kalan karşılıksız çekten, taahhüdün ihlal edilmesinden, nafakanın ödenmemesinden, ticaretin usulsüz olarak terk edilmesinden kaynaklanabilecek ceza davalarının takibi ve infaz süreçleri hakkında verilecek hukuki hizmetleri gerçekçi, karlı ve kesin şekilde sunmaktadır.