İdare Hukuku

Hukuk büromuz, dayanağını Anayasa’dan alan ve amacı kamu yararını gerçekleştirmek olan bir hukuk dalı olan idare hukuku alanında, idarenin yapmakla yükümlü olduğu işlemler ile gerçek ve tüzel kişi sorumluluklarının hukuka uyumluluk ve aykırılıkları konusunda hukuki destek sağlamaktadır. Büro olarak, tam yargı davaları (tazminat talebi içeren davalar),idarenin düzenleyici işlemlerinin iptali davaları, belediye cezalarına karşı açılan iptal davaları, kurumlarca yapılan ihalenin feshine ilişkin davalar, kamulaştırma kararlarının iptali davaları, imar planlarının iptali ve benzeri davalar, kamu ihalelerinden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları, sağlık personelinin kusuru, ihmali veya hatasından kaynaklanan sağlık uygulamalarından doğan tazminat davaları, Karayolları Trafik ve Karayolları Taşıma Kanunu’ndan kaynaklı tazminat davaları, idari sözleşmelerdeki uyuşmazlıklardan doğan davalar konusunda etkin ve sağlam hukuki destek sağlamaktayız.