İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Hukuk büromuz, iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında arabuluculuk görüşmeleri ve alternatif uyuşmazlık çözümleri, yurtdışı işçilik alacakları, iş sözleşmesinin feshinden kaynaklanan ihbar, kıdem, fazla çalışma, yıllık izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ile ücret alacakları davaları, işe iade davaları, iş kazasından doğan tazminat davaları, hizmet tespit davaları, mobbing ve kötü niyet tazminatı davaları, iş sözleşmelerinin kaleme alınması, işverenler açısından işçi dosyalarının düzenlenmesi ve ibra ve ikale sözleşmelerinin düzenlenmesi konularında faaliyet göstermekte olup, en hızlı ve etkili çözümleri üretme konusunda maksimum özen ile çalışmaktadır.