Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Hukuk büromuz, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken yasal mevzuatı düzenleyen kişisel verilerin korunması hukuku alanında müvekkillerimize uymakla yükümlü oldukları yükümlülükler hakkında bilgilendirmenin yapılması, kurum içi eğitimler düzenlenmesi, şirketlerin insan kaynakları departmanına hukuki danışmanlık sağlanması ve sözleşmelerin KVKK ile uyumlu hale getirilmesi hizmetlerini vermektedir.