Sözleşmeler Hukuku

Hukuk büromuz, sözleşme öncesi yapılan müzakerelerde, sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve sözleşme şartlarına uyulmaması durumunda öngörülen yaptırımların temin edilmesi ve sözleşme feshi aşamalarında hukuki hizmet vermektedir. Büromuzda hizmeti verilen sözleşme türlerinin bir kısmı şu şekildedir; hizmet sözleşmesi, vekalet sözleşmesi, istisna sözleşmesi, mal alımı sözleşmeleri, Joint Ventures, franchise sözleşmeleri, acenta sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, kredi sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri ve iş sözleşmeleri.