Ticaret ve Şirketler Hukuku

Hukuk büromuz, globalleşen Dünya’da değişen ve gelişen ticari şartlara uygun olarak Ticaret ve Şirketler Hukuku’nun şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi ve tescili, yönetim kurulu, genel kurul toplantıları ve kararlarına ilişkin işlem ve ihtilaflar, sermaye artırım ve indirim işlemleri, haksız sermaye artırımı nedeniyle ortakların uğradığı zararın tazmini, ticari sözleşmelerin hukuk tekniği kapsamında hazırlanması ve sözleşmelerden doğan ihtilafın ticaret mahkemelerinde çözümü, şirket alacaklarının icra müdürlükleri ve mahkemeler aracılığıyla takibi, borçlunun malvarlığı üzerinde haciz ve satış işlemlerinin tamamlanması ve alacağın tahsili, hisse senedi ve şirket malvarlıklarının alım-satımı, sözleşmeler hukuku, ortaklık sözleşmeleri, tasfiye, kıymetli evrak hukuku, şirket ana sözleşmeleri, şirket kurulması, şirketlerin yeniden yapılandırılması ve start-uplar ile ilgili çalışmalarını gerek yargı mercileri öncesi gerçekçi, karlı ve kesin, gerekse yargı mercileri aracılığıyla mümkün en hızlı ve etkin çözümünde çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.