TÜRKİYE'DE YAPAY ZEKA VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ALANINDA BİR İLK

Türkiye, yapay zeka teknolojilerinin yönetimi ve kişisel verilerin korunması konusunda önemli bir adım attı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan "Yapay Zekâ Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler" bu alanda Türkiye'deki ilk resmi yayın olmakla birlikte yapay zeka alanında faaliyet gösteren geliştiricilere, üreticilere, servis sağlayıcılara ve karar alıcılara yönelik kapsamlı öneriler sunmaktadır. İlgili yazıya ‘’https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7048/Yapay-Zeka-Alaninda-Kisisel-Verilerin-Korunmasina-Dair-Tavsiyeler’’ bağlantısından ulaşabilirsiniz. 


Kişisel Verileri Koruma Kurumu, bu dökümanı tavsiye niteliğinde yayımlayarak, yapay zeka uygulamalarının insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesini sağlamayı ve bu teknolojilerin etik bir şekilde yönetilmesini teşvik etmeyi amaçlamıştır. Özellikle, kişisel verilerin işlenmesi sürecinde insan onurunun korunması ve veri mahremiyetinin öncelikli olarak ele alınması gerektiğini vurgulamıştır. Bu bağlamda, dökümanın hazırlanmasında Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü'nün rehber ilkeleri, OECD Yapay Zekâ Konseyi'nin önerileri ve Avrupa Konseyi'nin etik kuralları gibi değerli uluslararası kaynaklardan ilham alınmıştır. Bu sayede, Türkiye'nin yapay zeka uygulamalarını uluslararası standartlar ve etik değerler çerçevesinde şekillendirme çabası güçlendirilmiştir.


Bu yazı, hızla gelişen yapay zeka (AI) teknolojilerinin kullanımı ve kişisel verilerin korunması alanında Türkiye'de bir referans noktası olarak öne çıkıyor ve ilgili tüm taraflar için yol gösterici nitelikte bir kaynak sunmakta. Dünya genelinde yapay zeka teknolojileri büyük bir hızla ilerlerken, bizim de dileğimiz Türkiye olarak bu gelişmelerde yer almak ve teknolojik devrimde aktif bir rol almaktır. Temennimiz şudur ki; bu durum, Ulusal inovasyon kapasitemizi artıracak, ekonomimizi güçlendirecek ve global pazarda rekabetçi bir konuma gelmemizi sağlayacaktır.

Benzer Haberler