Makaleler

SİBER GÜVENLİK VE E - TİCARET
17 Jul 2024

E- ticaretin bu hızlı büyümesi ve yaygınlaşması, beraberinde önemli siber güvenlik risklerini de getirmiştir. Siber saldırılar, veri ihlalleri, kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık gibi tehditler, e-ticaret platformları için büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Bu tehditler, sadece işletmelerin itibarını zedelemekle kalmaz, aynı zamanda tüketicilerin güvenini sarsarak ekonomik kayıplara yol açabilir. Dolayısıyla, e-ticaretin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için etkin siber güvenlik önlemlerinin alınması kaçınılmazdır. Bu makalede sizlere e-ticaretin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli güvenlik önlemleri ve bu hususun temelini aktaracağız.

UÇUŞ RÖTARLARINDA TAZMİNAT HAKKI
08 Jul 2024

Günümüzde hava yolu taşımacılığı, seyahat etmenin en hızlı ve en yaygın yollarından biri haline gelmiştir. Ancak, uçuş rötarları gibi beklenmedik durumlar seyahat planlarını aksatabilir ve yolcular için çeşitli zorluklara neden olabilir. Neyse ki, hem ulusal hem de uluslararası düzenlemeler, uçuş rötarları durumunda yolcuların tazminat haklarını güvence altına almaktadır. Bu makalemizde sizlere havayolu taşımacılığında sıklıkla yaşanan rötarlarda yolcuların sahip olduğu haklara ilişkin bilgilendirmede bulunacağız.

SİTE, KONUT VEYA PLAZA GİRİŞLERİNDE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ TARAFINDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VERİLERİNİN İŞLENMESİNİN HUKUKA UYGUNLUĞU
24 Jun 2024

Türkiye'de, çeşitli kurumlar ve işletmeler tarafından, özellikle alışveriş merkezleri, siteler ve plazalarda güvenlik amaçlarıyla kimlik kartı bilgilerinin toplanması ve işlenmesi yaygın bir uygulamadır. Hatta bazı yerlerde, gelen kişiden kimlik alınıp karşılığında giriş kartı verildiği ve hatta kimlik bilgisinin kaydedildiği deftere imzasının alındığı da görülmektedir. Ancak, hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştirilen bu uygulamanın kişisel verilerin korunması açısından değerlendirilmesi önem taşımaktadır. İşbu makalemiz ile site, konut veya plaza girişlerinde özel güvenlik görevlileri tarafından Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı verilerinin işlenmesinin hukuka uygunluğu incelenecek ve değerlendirilecektir.

İŞ HUKUKUNDA REKABET YASAĞI HAKKINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
07 Jun 2024

İşletmelerin; rekabet yasağı sözleşmeleri düzenlemeleri veya akdedilen sözleşmelerde haksız rekabete yönelik hususlara yer vermeleri büyük önem arz etmektedir. Taraflar arasında imzalanacak olan rekabet yasağı sözleşmesi ile; belirli bir faaliyet alanında, belirli bir coğrafi bölgede, belirli bir zaman dilimi içerisinde, işverenle rekabet ilişkisi içerisine girmeme taahhüt edilerek haksız rekabetin önüne geçilmesi sağlanabilecektir. Taahhütlerin yerine getirilmemesine karşısında cezai şart yaptırım düzenlenebileceği gibi işverenin zararı da karşılanabilecektir. Bu makalemizde rekabet yasağı sözleşmesi ile işverenin haklı menfaati korunurken aynı zamanda işçinin de anayasal hakkı olan çalışma ve sözleşme özgürlüğünün kısıtlanmaması için dikkat edilecek hususlara yer verdik.

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA E-TİCARET HUKUKU
20 May 2024

İş yaşamının yoğunlaştığı ve insanların kendisi için harcayabileceği zamanın daraldığı modern yaşamda her şeye olduğu gibi alışverişe de eskisinden daha az vakit harcayabilmekteyiz. Bunun sonucu olarak artık eskisi gibi fiziki mağazalara gidip alacağımız ürünü çeşitler arasından seçerek değil; evimizde, ofisimizde otururken veya çalışırken bilgisayarımızdan ya da telefonumuzdan tek tıkla alışveriş yapmaktayız. Bugün ihtiyacımız olan neredeyse her şeye internet platformları üzerinden kolaylıkla ulaşabilmekteyiz. İşte klasik ticaretin yerini alan “e-ticaret” metodunda ürünlerin alıcılar tarafından görmeden ve dokunmadan satın alınması, güvenlik sorunlarını ve bu yüzden de klasik ticareti düzenleyen kuralların yerine yeni kuralları beraberinde getirmiştir. Bu makalemizde sizlere madde gerekçeleriyle beraber Türk yargısının e-ticarete bakışını ve e-ticaret hukukunu düzenleyen kuralların uygulanışına ilişkin bilgilendirmede bulunacağız.

İNTERNET ÜZERİNDE KURULAN ELEKTRONİK SÖZLEŞMELER
07 May 2024

Günümüzde Elektronik ticaretin artması ve ticari hayatın vazgeçilmez bir unsuru olmasıyla birlikte internet üzerinden yapılan sözleşmelerin de sayısı gün geçtikçe daha da artmaktadır. Söz konusu bu makale ile elektronik sözleşme kavramı açıklanarak hukuki nitelikleri ve nasıl kurulduğu üzerinde durulacak ve elektronik sözleşmelerin hukuki yapısı üzerinde durularak hüküm ve sonuçlarını ne zaman doğuracağı ile geçerlilikleri incelenecektir.

TİCARİ SIRRIN KORUNMASINA YÖNELİK GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
16 Apr 2024

İşletmelerin önlemler alarak ticari sırları belirlemesi ve sistematik bir şekilde koruma altına alması gerekmektedir. Ticari sırların korunmasında gizlilik sözleşmesi önemli bir rol almaktadır. Bu nedenle taraflar arasında akdedilen sözleşmelerde gizlilik hükümlerine yer verilmeli ya da ayrıca gizlilik sözleşmeleri yapılmalıdır. Bu makalemizde ticari sırların hukuki olarak korunmasında gizlilik sözleşmelerinin önemi üzerinde durulmuştur. Ayrıca, gizlilik sözleşmelerinin düzenlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar, önlemler ile geçerlilik koşullarına yer verilmiştir.

Ticari Sır Tanımı ve Ticari Sırrın Korunması
02 Apr 2024

Ticari sır, şirketlerin ve ticari işletmelerin rekabet üstünlüğü elde etmek ve pazar konumlarını korumak için gizli tuttukları, ticari değere sahip bilgilerdir. Bu bilgiler, şirketin ekonomik başarısını ve verimliliğini doğrudan etkileyebilen ve bu nedenle özenle korunması gereken bilgiler arasında yer alır. Ticari sırların etkin bir şekilde korunması, şirketlerin rekabet avantajını sürdürebilmeleri ve inovatif faaliyetlerini güvence altına almaları için kritik bir faktördür. Türk hukuk sistemi, ticari sırların haksız rekabet kapsamında korunmasını sağlayacak yasal mekanizmalar sunar. Makalemizde bu hususlara detaylı şekilde değindik.

TÜRK HUKUKUNDA MARKA HAKKI, TESCİLİ VE KORUNMASI
25 Mar 2024

Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de markalaşma eğiliminin yükselişe geçmiş olduğu görülmektedir. Hayatın hızının yükseldiği ve insanların üretimden ziyade tüketime kanalize olduğu modern toplumda hazır, kolay ulaşılabilir ve aynı zamanda kaliteli mal veya hizmete erişmenin yolu, güven duyulan markalardan geçmektedir. İnsanlar tarafından markaya güven duyulmasının yolu ise söz konusu markanın bağımsız bir sicilde tutulması ve haksız saldırılara karşı adli ve idari yollardan korunuyor olmasından geçmektedir. Bu makalemiz ile sizlere Türk hukukunda marka hakkına ve özelliklerine, bu hakkın tesciline ve korunmasına ilişkin açıklamalarda bulunacağız. Makalemize sitemizden ulaşabilirsiniz.

İŞ DAVALARINDA ARABULUCULUK
18 Mar 2024

Uyuşmazlıkları çözüme kavuşturma işlevi esasında devletin işidir ve devlet bu işlevini, yargı erkini kullanmak suretiyle yerine getirir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ise tarafsız bir üçüncü kişinin taraflara, uyuşmazlığı çözme konusunda yardımcı olduğu, taraflar arasındaki uyuşmazlığın ortadan kaldırılması için çözümler ürettiği, devletin yargı organları yanında varlığını sürdüren ve seçimlik nitelik taşıyan uyuşmazlık çözme yöntemleridir.

Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)
04 Mar 2024

Haksız işgal tazminatı bir diğer adıyla Ecrimisil ; tamamen kendisine ait olmayan veya hukuken başkasına ait bulunan taşınır, taşınmaz malı; kullanma, yararlanma hakkı olmayan kişinin; sahibinin rızası dışında ve haksız şekilde kullanması, işgal etmesi sonucu oluşan zarara ilişkin tazminattır. Bu makalemizde ecrimisil talep edebilmenin şartlarına, haksız işgale konu olan malın birden fazla kişiye ait olması halinde kim tarafından kime karşı nasıl ve ne şekilde talepte bulunulabileceğine, intifadan men şartı ve istisnalarına, ecrimisil davası açabilecek olan kişiler ile davanın zamanaşımı süresine, haksız işgal tazminatının belirlenmesinde dikkate alınacak hususlara , talep edilecek tazminata ilişkin faiz konularına yer verdik.

Kira Bedelinin Belirlenmesi Davası
23 Feb 2024

Kira Tespit Davası, ülkemizde kiracı ve ev sahibini arasındaki kira bedeli anlaşmazlıklarını çözmek için başvurulan hukuki bir süreçtir. Bu dava türü, kira bedelinin piyasa koşullarına uygun olarak yeniden belirlenmesini amaçlar. Türk hukuk sisteminde kira Tespit Davası, taraflar arasındaki uyuşmazlıkları adil bir şekilde çözümlemek ve kira ilişkilerini düzenlemek amacıyla önemli bir mekanizmadır. Bu makalemizde kira tespit davasına ilişkin detaylı bilgiler, dava şartı arabuluculuk süreci, dava süreci ve artış oranlarının hangi hususlar dikkate alınarak tespit edildiğine yönelik konular üzerinde durduk.

Yapay Zeka ve Telif Hakları
05 Feb 2024

Yapay zeka, algoritmalar ve öğrenme modelleri aracılığıyla karmaşık görevleri yerine getirebilen bir teknolojidir. Ancak, bu sistemlerin yaratıcı işler üretme yeteneği, geleneksel telif hakları kavramını sarsmıştır. Örneğin, bir yapay zeka modelinin beste yapma veya resim oluşturma yeteneği, bu eserlerin telif hakları sahibini kimin olacağı sorusunu gündeme getirmiştir.

50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştıran Şirketlerin Yükümlülükleri
04 Jan 2024

50 ve daha üzeri personel çalıştıran işverenlere ilişkin de bir çok yasal yükümlülük bulunmaktadır. Bu yükümlülükler; engelli ve eski hükümlü ile terör mağduru çalıştırma zorunluluğu, iş yeri hekimi bulundurma ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu, iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurma ve kurulun kararlarını uygulama yükümlülüğü, KVKK Kapsamında Verbis Sistemine Kayıt Yükümlülüğü, Çalışan Temsilcisi Seçme Yükümlülüğü , Toplu İş Çıkışını Bir Ay Önceden Bildirme Yükümlülüğü şeklindedir.

E-Ticaret Sitelerinde Bulunması Gereken Hukuki Metinler
25 Dec 2023

E-Ticaret siteleri hukuk çerçevesinde belirli metinleri içermek zorundadır. Bu metinler, tüketiciler, kullanıcılar, şirketler, alıcılar ve satıcılar arasındaki ilişkileri düzenler ve her iki tarafın haklarını ve yükümlülüklerini kapsamlı bir şekilde ele alır. Bu hukuki belgeler, aslında birer sözleşme niteliği taşır ve ticari ilişkilerde güven sağlar.

Çevresel ve Sosyal Politikaların Hukuki Temeli: Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yol Almak
18 Dec 2023

Çevresel endişelerin arttığı ve sosyal sorumluluğa odaklanan bir dönemde, çevresel ve sosyal politikaları çevreleyen hukuki çerçeve giderek daha önemli hale gelmiştir.

SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUN TEKLİFİNİN İNCELENMESİ
22 Sep 2023

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşülen Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu teklifini; yürürlükte olan mevzuat ve mevcut uygulama açısından inceleyerek oluşturduğum yazı dizisinin ikinci bölümü olan bu yazıda spor federasyonlarına ilişin hükümleri incelemeye devam edeceğim.

YENİ SPOR YASASININ SPOR KULÜPLERİNE GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER
22 Sep 2023

Kamuoyunda yeni spor yasası olarak anılan 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununu bu yazıda spor kulüpleri açısından geniş anlamda incelenecektir.