Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Hukuk büromuz, uluslararası ekonomik göçün makro dinamiklerinin belirlendiği son çeyrek asırda göç alan konumuna geçmekte olan Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izin uzatım başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,  yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması, yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması ve takibi, yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de dernek ve vakıf kurmalarına ilişkin dava ve işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması ve yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve gerekli sicil işlemlerinin gerçekleştirilmesi konularında bilfiil hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.